ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ђуро Вуксић, комунални полицајац
Телефон: 056/490-068
E-мејл: djuro.vuksic69.dv@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Отклањање уочених недостатака у погледу комуналног реда и хигијене.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналној полицији , члан 9, 14, 23. и 29. (Службени гласник РС број: 28/13); Закон о општем управном поступку , члан 190 . (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о комуналном реду , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 03/15); Одлука о радном времену угоститељскх објеката, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 13/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев за инспекцијски надзор 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Насеље, улица
М3
Излазак на лице мјеста тражимо из следећих разлога
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До откалњања недостатака због којих је донесено рјешење
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац