ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Копривица , самостални стручни сарадник за саобраћај
Телефон: 056/490-088, 066/910-806
E-мејл: koprivicazeljko@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање такси превознику да користи такси стајалиште.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају , члан 9. (Службени гласник РС број: 111/08, 50/10, 12/13); Одлука о такси превозу , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 06/16); Одлука о таски стајалиштима (биће донесена у 2017. години) ;
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање одобрења за кориштење такси стајалишта 15 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
До сада сам користио такси превоз као физичко лице-члан удружења___
и користио сам такси стајалиште у улици___
(ближе појашњење локације)___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Одобрење за рад Одјељење за привреду и друштвене дјелатности На увид Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Увјерење пореске управе о измиреним обавезама Пореска управа Оригинал
Саобраћајна дозвола возила којим се обавља такси превоз МУП Копија
Лична карта МУП Копија
Уговор о осигурању имовине и лица Осигуравајуће друштво Копија
Фотографија формата 3,5×2,5 цм Подносилац захтјева Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До одјаве дјелатности
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац