ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Копривица , самостални стручни сарадник за саобраћај
Телефон: 056/490-088, 066/910-806
E-мејл: koprivicazeljko@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање лиценце за возило.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају , члан 2 . (Службени гласник РС број: 111/08, 50/10, 12/13); Правилник о издавању лиценце за возило и испуњавању техничко -експлоатационих и еколошких услова за возило којим се врши превоз , члан 2. став 2. (Службени гласник РС број: 77/13,103/13 );
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за изадавање лиценце за возило За возила којим се врши превоз лица на територији општине Власеница: 1. за возило до 15 година старости: 25 КМ, 2. за возило 15-20 година старости: 15 КМ, 3. за возило преко 20 година старости за превоз за сопствене потребе: 5 КМ, 4. за такси возило: 5 КМ. За издавање лиценце за возило којим се врши превоз ствари унутар БиХ: 1. за возило до 15 година старости: 25 КМ, 2. за возило 15-25 година старости: 15 КМ, 3. за возило 25-30 година старости за превоз за сопствене потребе: 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Саобраћајна дозвола (а за возила која се користе по основу лизинга уговор о лизингу) МУП/Подносилац захтјева (уговор о лизингу) Копија уз оригинал на увид
Потврда о исправности и опремљености возила Станица за технички преглед возила Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Од 1 годину до 5 година (зависно од старости возила)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац