ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Небојша Беровић , стручни сарадник за комуналне послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: nebojsab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закуп јавне површине за привремене монтажне објекте.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о облигационим односима , члан 26. (Службени лист СФРЈ број: 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89; Службени лист РБиХ број: 02/92, 13/93 и 13/94; Службени гласник РС број: 17/93, 03/96); Одлука о комуналном реду , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 03/15); Програм коришрења јавних површина ради постављања привремених објеката за период од 2016 до 2020. године , цијели програм (Службени гласник општине Власеница број: 03/16); Одлука о комуналним таксама , члан 4. и 10. (Службени гласник општине Власеница број: 5/12, 14/14, 3/15, 4/15, 13/15);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Такса за заузимање јавних површина 1. I А зона: 5 КМ/m2, 2. I Б зона: 2 КM/m2, 3. II зона:: 1,5 КМ/m2, 4. III зона: 1 КМ/m2 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Димензија јавне површине
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобрењу дјелатности Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Суд (зависно од дјелатности) Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду), осим ако је дјелатност регистрована у суду
Копија катастарског плана Различите инститиуције, органи, организације… Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац