ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Невена Ступар , самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма грађења и стамбено комуналне дјелатности
Телефон: 056/490-069
E-мејл: stupar.neca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Давање у закуп пословних просторија.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о закупу пословних зграда и просторија , члан 5. (Службени гласник СР БиХ број: 33/77, 12/87, 30/90); Одлука о начину и условима давања у закуп пословног и гаражног простора којима располаже општина Власеница , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 03/10 и 09/15);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Цијена за кориштење пословног простора по јединици корисне површине (по метру квадратном) Прва зона: 5 КМ мјесечно/m2; друга зона: 3 КМ мјесечно/m2; трећа зона: 1,5 КМ мјесечно/m2 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Улица у којој се налази пословни простор
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о дјелатности коју обавља Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Суд (зависно од дјелатности) Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду), осим ако је дјелатност регистрована у суду
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац