ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Небојша Беровић , стручни сарадник за комуналне послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: nebojsab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о комуланим таксама , члан 6. тачка џ), члан 7. став 1. тачка 1. 2. и 3. (Службени гласник општине Власеница број: 5/12, 14/14, 3/15, 4/15, 13/15);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о обављању дјелатности Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Суд Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Увјерење да први пут покреће привредну или угоститељску дјелатност Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал
Доказ да је предузетник запослио нове раднике Биро за запошљавање Оригинал
Доказ о испуњавању услова за ослобађање од плаћања комуналне таксе (институције, органи, организације… по члану 6. Одлуке о комуналним таксама) Различите инститиуције, органи, организације… Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац