ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Небојша Беровић , стручни сарадник за комуналне послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: nebojsab@opstina-sokolac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Давање у закуп јавних површина за обављање појединих дјелатности и привремено кориштење јавне површине за постављање љетне баште.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10 ); Одлука о комуланом реду , члан 70. (Службени гласник општине Власеница број: 03/15 ); Одлука о комуналним таксама , члан 10. (Службени гласник општине Власеница број: 5/12, 14/14, 3/15, 4/15, 13/15); Програм кориштења јавних површина ради постављања привремених објеката , цијели програм (Службени гласник општине Власеница број: 03/16); Одлука о комуналним таксама , члан 4. и 10. (Службени гласник општине Власеница број: 5/12, 14/14, 3/15, 4/15, 13/15);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 5 КМ Таксеном марком
Такса за заузимање јавних површина 1. За постављање столова испред угоститељских објеката и посластичарница по 1 m2 мјесечно: 1,50 КМ; 2.За заузимање јавних површина за постављање љетних башта (у периоду од 01. маја до 15. октобра), зимских башта (у периоду од 16. октобра до 30 априла), за заузимање јавних површина испред самосталних трговинских радњи и за постављање привремених монтажних објеката: IА зона: 5 КМ/m2, IБ зона: 2 КМ/m2, II зона: 1,5 КМ/m2, III зона: 1 КМ/m2; 3. Кориштење витрина ради излагања робе ван пословних просторија по 1 m2 годишње: 25 КМ, 4. За заузимање јавних површина за постављање забавних радњи, рингишпила, циркуса и слично по 1 m2 дневно: 1 КМ; 5. За заузимање тротоара и јавних површина за продају сладоледа, сјеменки, цвијећа и сличних дјелатности које се врше повремено на улици по m2 дневно: 4 КМ; 6. За кориштење јавних површина за постављање камп приколица и слично дневно: 4 КМ 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Име предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подносим захтјев за заузимање јавне површине за постављање ___
Мјесто, улица и број
Димензија јавне површине
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобењу дјелатности Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Суд Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Увјерење да нема неизмирених обавеза према општини Власеница по основу кориштења љетне баште Одјељење за финансије Овјерена копија Само у случају за привремено кориштење јавне површине за постављање љетне баште
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од времена које странка наведе у захтјеву.
За привремено кориштење јавне површине за поствљање баште рок је 5 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац