ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Небојша Беровић , стручни сарадник за комуналне послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: nebojsab@opstina-vlaseica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Постављење реклама на фасади, стубу, постављање дисплеја, екрана, јарбола, самостојећих билборда-тотема.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о комуналном реду , члан 69. (Службени гласник општине Власеница број: 03/15); Одлука о комунланим таксама , члан 10. (Службени гласник општине Власеница број: 5/12, 14/14, 3/15, 4/15, 13/15);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 5 КМ Таксеном марком
Такса за истицање рекламе на јавним и другим површинама, за постављање транспарената и за политичко оглашавање 1. За истицање рекламе на јавним и другим површинама такса се плаћа на годишњем нивоу: а) до 1 m2 једнострано: 25 КМ, двострано: 50 КМ, б) од 1 m2 до 2 m2 једнострано: 70 КМ, двострано: 145 КМ, в) преко 2 m2 једнострано: 180 КМ, двострано: 380 КМ, г) стуб и јарбол: 90 КМ, д) тотеми и самостојећи билборди: 580 КМ; 2. За постављање транспарената плаћа се комунална такса по транспаренту дневно: 5 КМ; 3.За политичко оглашавање: а) по једном плакату плаћа се дневно: 0,50 КМ, б) по 1m2 пропагандном паноу плаћа се дневно: 0,50 КМ 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Врста: 1. постављање рекламе на фасади (стубу), 2. постављање дисплеја (екрана) на фасади, 3. постављање јарбола, 4. постављање самостојећих билборда (тотема)
Број комада
Мјесто постављања
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобреној дјелатности Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Суд Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Нацрт (слика) рекламног медија на формату А4 са димензијама Подносилац захтјева или овлаштено правно лице (нпр. пројектна кућа) Оригинал
Атест за начин вјешања паноа (ако су већих димензија) Овлаштено правно лице Оригинал
Атест за начин освјетљавања паноа Овлаштено правно лице Оригинал
Писмена сагласност власника објекта или лица која управљају истима Власник објекта даје сагласност, а овјерава се у Одјељењу за општу управу Овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До доношења нове одлуке о комуланим таксама, уклањања рекламе или престанка рада субјекта на чији се захтјев издаје рјешење.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац