ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Зекић , стручни сардник за повратак, реинтеграцију и стамбене послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: borkaz@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Оснивање заједнице етажних власника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању зграда , члан 19. (Службени гласник РС број: 101/11); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Правилник о упису у регистар заједнице зграда са обрасцима , цијели правилник (Службени гласник РС број: 74/03);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за упис оснивања заједнице у регистар 10 КМ Таксеном марком
Накнада за објављивање огласа у Службеном гласнику општине Власеница 2 КМ 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив и сједиште регистарског органа
Назив и сједиште заједнице етажних власника
Потпис овлашћеног лица предлагача
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Комплет образаца за упис у регистар зајденице етажних власника Књижара Копија
Оснивачки акт заједнице (у три примјерка) Заједница етажних власника Оригинал или овјерена копија (један примјерак), преостала два копија
Списак чланова заједнице етажних власника (у три примјерка) Заједница етажних власника Оригинал или овјерена копија (један примјерак), преостала два копија
Одлука о именивању заступника заједнице етажних власника (у три примјерка) Заједница етажних власника Оригинал или овјерена копија (један примјерак), преостала два копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Банка или пошта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 4 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 4 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац