ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Зекић , стручни сардник за повратак, реинтеграцију и стамбене послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: borkaz@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Контрола откупне цијене стана.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пиватизацији државних станова , члан 17. (Службени гласник РС број: 118/11 и 67/13); Упутство о утврђивању откупне цијене стана и обрасци за примјену Закона о приватизацији државних станова , цијело упутство (Службени гласник РС број: 41/01, 45/01, 19/02, 55/02, 56/02, 83/03);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у Комплету образаца за откуп станова
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документи већ постоје у предмету (предати са захтјевом за откуп стана)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Прописан Упутством о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за примјену закона (купује се у књижари)