ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Зекић , стручни сардник за повратак, реинтеграцију и стамбене послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: borkaz@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Откуп држваних станова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о државним становима на којима не постоји станарско право , члан 18. (Службени гласник РС број: 98/11); Закон о приватизацији државних станова , члан 13. став 2. (Службени гласник РС број: 118/11 и 67/13); Упутство о утврђивању откупне цијене стана и обрасци за примјену Закона о приватизацији државних станова , цијело упутство (Службени гласник РС број: 41/01, 45/01, 19/02, 55/02, 56/02, 83/03);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за подмирење трошкова откупа стана (ако је стан у власништву општине Власеница) 50 КМ 555-006-030-055-1120 Породице погинулих бораца и РВИ ослобођене плаћања
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Информације садржане у Комплету обазаца за откуп станова
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Уговор о закупу стана Власник стана/Министарство рада и борачко инвалидске заштите/Министарство за избјегла и расељена лица Оригинал или овјерена копија Први примјерак предаје се у оригиналу или овјереној копији, а друга два се копирају у општини по службеној дужности
Тлоцт стана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал или овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о старости и положајној погодности зграде у којој се налази стан Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал или овјерена копија
Личне карте пунољетних чланова домаћинства МУП Овјерена копија Први примјерак предаје се у овјереној копији, а друга два се копирају у општини по службеној дужности
Родни листови за малољетне чланове домаћинства Одјељење за општу управу Овјерена копија
Доказ о радном стажу Послодавац Оригинал или овјерена копија
Рјешење о инвалидности (ако је подносилац или члан домаћинства инвалид) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Доказ о цивилној жртви рата (ако је подносилац захтјева или члан домаћинства цивилна жртва рата) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење о учешћу у рату и категорији борца (ако је подносилац захтјева или члан домаћинства учесник рата) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење о анагажовању у радној обавези Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Доказ о погибији Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Извод из матичне књиге рођених или вјенчаних за лице које оставрује право на овај откуп Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Правоснажно рјешење одсјека Министарства за избјегла и расељена лица о враћању станарског права (ако је подносилац захтјева или члан породичног домаћинства избјеглица односно расељено лице има право на максимално умањење цијене 75%) Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица Оригинал или овјерена копија
Записник одсјека Министарства о увођењу у посјед стана (ако је подносилац захтјева или члан породичног домаћинства избјеглица односно расељено лице има право на максимално умањење цијене 75%) Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица Оригинал или овјерена копија
Доказ о враћеној имовини коју су подносилац захтјева или члан домаћинства привремено користили или доказ да нису користили туђу имовину Надлежна служба у општини у ФБиХ Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 радних дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Прописан Упутством о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за примјену закона (купује се у књижари)