ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Борка Зекић , стручни сардник за повратак, реинтеграцију и стамбене послове
Телефон: 056/490-083
E-мејл: borkaz@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закуп државних станова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о државним становима на којима не постоји станарско право , члан 15. (Службени гласник РС број: 98/11); Закон о приватизацији државних станова , члан 38. (Службени гласник РС број: 118/11 и 67/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о додјели стана Власник стана/Министарство рада и борачко инвалидске заштите/Министарство за избјегла и расељена лица Копија уз оригинал на увид
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Личне карте пунољетних чланова домаћинства МУП Копија уз оригинал на увид
Родни листови за малољетне чланове домаћинства Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Рјешење о статусу породице погинулог борца или РВИ Одјељење за општу управу Овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Тлоцт стана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До закључивања уговора о откупу стана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац