ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Жељко Дамљановић , самостални стучни сарадник за заштиту животне средине
Телефон: 056/490-069
E-мејл: zeljkod@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Измјена еколошке дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити животне средине , члан 81. и 96. (Службени гласник РС број: 71/12); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Уредба о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу , члан 2 . (Службени гласник РС број: 07/06, 21/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешавање захтјева за издавање еколошке дозволе 25 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Број рјешења о еколошкој дозволи
Врста објекта
Површина објекта
Дјелатност која се обавља у објекту
Пројектовани капацитет производње
Образложење измјене еколошке дозволе
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Еколошка дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Рјешење о одобрењу за грађење Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Извјештај о мјерењима емисије наложеним у еколошкој дозволи која је предмет измјене Овлаштени институти Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 радна дана након објављивања на јавни увид (30 дана се објављује на јавни увид)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац