ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Невена Ступар , самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма грађења и стамбено комуналне дјелатности
Телефон: 056/490-069
E-мејл: stupar.neca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Продаја пословних просторија, пољопривредног и грађевинског земљишта у власништву општине Власеница.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима , члан 348. (Службени гласник РС број: 124/08, 03/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16); Закон о локалној самоуправи , члан 39. став 2. тачка 13. (Службени гласник РС број: 97/16); Уредба о поступку јавне продаје пословних зграда, пословних просторија и гаража у државној својини , цијела уредба (Службени гласник РС број: 100/12); Статут општине Власеница , члан 38. став 1. алнеја 11. (Службени гласник РС број: 8/14 и 12/14); Правилник о постипку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини РС и јединица локалне самоуправе , цијели правилник (Службени гласник РС број: 20/12); Статут општине Власеница , члан 38. став 1. алнеја 11. (Службени гласник Рс број: 8/14 и 12/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Цијена најповољније понуде Почетна цијена зависи од тржишне процјене вриједности пословног простора, а коначна од износа постигнутог на лицитацији 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подносим захтјев за куповину (означити): 1. грађевинског земљишта, 2. пољопривредног земљишта, 3. пословног простора у власништву општине Власеница
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из књиге уложених уговора за пословни простор за који се подноси захтјев Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева само у овом случају не плаћа таксу/накнаду), само за продају пословних просторија у власништву општине Власеница
Копија катастарског плана са поређењем Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева само у овом случају не плаћа таксу/накнаду), Само за куповину грађевинског и пољопривредног земљишта
Лична карта МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 радних дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац