ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Невена Ступар , самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма грађења и стамбено комуналне дјелатности
Телефон: 056/490-069
E-мејл: stupar.neca@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Добијање дозволе за емитовање музике уживо у угоститељским објектима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о радном времену угоститељских, занатско предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница , члан 19. (Службени гласник општине Власеница број: 13/16 );
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 5 КМ Таксеном марком
Комунална такса 25 КМ 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/Назив предузећа
Име/Адреса предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Вријеме за које се тражи дозвола
У времену од
Врста угоститељског објекта (означити): 1. хотел, 2. кафана, 3. кафић, 4. гостионица, 5. ресторан, 6. тераса, 7. љетне баште, 8. дискотека, 9. клубови
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о одобрењу за рад Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати комуналне таксе Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од броја дана које странка наведе у захтјеву
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац