ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Раденко Јевтић , самостални стручни сарадник за цивилну заштиту
Телефон: 056/490-082
E-мејл: radenkoj@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела стипендија категорији успјешних студената и ученика, категорији студената чији су родитељи слабог материјалног стања и студентима из вишечланих породица и категорији студената без родитеља, погинулих бораца, студената дјеце инвалида, студената са хендикепом и ЦЖР.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 114. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Правилник о додјели стипендија студентима и ученицима средње школе , цијели правилник (Службени гласник општине Власеница број: 10/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Жиро рачун
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подносим захтјев да ми се одобри стипендија за школску 20__/20__ годину
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о статусу редовног студента одређене године факултета Високошколска установа Оригинал Само за студенте
Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјена положених испита током студија Високошколска установа Оригинал Само за студенте II, III, IV, V и VI године.
Индекс, прва страна Подносилац захтјева (индекс се овјерава у Одјељењу за општу управу) Копија уз оригинал на увид Само за студенте
Лична карта МУП Копија Само за студенте
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Изјава да није корисник стипендије од других правних субјеката Подносилац захтјева (изјава се овјерава у Одјељењу за општу управу) Оригинал
Потврда о укупним мјесечним новчаним примањима чланова породичног домаћинства Послодавац Оригинал Само за студенте
Наградна признања, дипломе, научни радови и сл. Подносилац захтјева Копија Само за студенте
Потврда о упису у средњу школу/високошколску установиу Образовна установа Оригинал Само за ученике
Увјерење да је корисник социјалне помоћи Центар за социјални рад Оригинал Само за студентске стипендије за студенте чији су родитељи слабог материјалног стања и студенти из вишечланих породица
Увјерење из матичне књиге умрлих за родитеља (само ако је дијете без родитеља или из породице погинулих бораца) Одјељење за општу управу Оригинал Само за студентске стипендије за студенте без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР
Увјерење о инвалидности родитеља (само ако је дијете инвелида) Одјељење за општу управу Оригинал Само за студентске стипендије за студенте без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР
Увјерење о хендикепу особе која се пријављује на конкурс Здравствена установа Оригинал Само за студентске стипендије за студенте без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 радних дана (након затварања конкурса)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До краја школовања, ако корисник стипендије настави испуњавати услове из уговора
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац