ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Раде Малишевић , самостални стручни сарадник за пољопривреду
Телефон: 056/490-087
E-мејл: radem@opstinavlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање права на кориштење земљишта у сврху производње јагодичастог воћа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима , члан 21.и 22. (Службени гласник РС број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15); Одлука о додјели пољопривредног земљишта на кориштење у сврху производње јагодичастог воћа , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 11/15);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Накнада за кориштење земљишта 5 КМ/0,1 ха 555-006-030-055-1120
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подносим захтјев за додјелу пољопривредног земљишта на кориштење у сврху производње јагодичастог воћа на парцели (означити): 1. 165, 2. 37/1, КО Власеница
на период од___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид
Овјерена изјава подносиоца захтјева о бављењу пољопривредном производњом јагодичастог воћа Подносилац захтјева (изјава се овјерава у Одјељењу за општу управу) Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Уговор се закључује најкасније у року од 10 дана од затварања јавног позива, ако су испуњени услови.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 12 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац