ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Раде Малишевић , самостални стручни сарадник за пољопривреду
Телефон: 056/490-087
E-мејл: radem@opstinavlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Давање новчаних подстицаја у пољопривреди из буџета општине за воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), за производњу силаже, за узгој товних грла, остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди за производњу пчеларских производа, производњу малина, узгој оваца и додјела подстицаја за набавку јуница.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Закон о локалној самоуправи , члан 72. став 3. (Службени гласник РС број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/139); Статут општине Власеница , члан 101. (Службени гласник општине Власеница број: 08/14 ); Програм подстицаја и активности набавке репроматеријала за развој пољопривредне производње , цијели програм (Службени гласник општине Власеница број: 05/17 (сваке године се доноси нови програм) );
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Накнада за садницу 1 КМ/по садници 555-006-030-055-1120 Само у случају подстицаја за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Захтјев за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за:
1. воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2.производњу силаже, 3. узгој товних јунади, 4. производњу пчеларских производа, 5. воћарску производњу (малине), 6. узгој оваца, 7. за набавку јуница за ___ годину
Врста садног материјала и количина (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и производњу малина)
На површини ___ (ха), (само за производњу силаже)
Број грла (само за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница)
Број пчелињих друштава које посједујем је ___ (само за подстицаје за производњу пчелињих производа)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства АПИФ Оригинал
Текући рачун Подносилац захтјева Копија
Изјава пољопривредног произвођача о могућности наводњавања Подносилац захтјева (изјава се овјерава у Одјељењу за општу управу) Оригинал Само у случају подстицаја за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве
Доказ о уплати садног материјала (након што комисија за пољопривреду изврши преглед пољопривредног газдинства) Банка или пошта Овјерена копија Само у случају подстицаја за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве
Изјава о засијаној површини силаже Подносилац захтјева (изјава се овјерава у Одјељњу за општу управу) Оригинал Само у случају подстицаја за производњу силаже
Пасоши товних грла Подносилац захтјева Копија Само у случају подстицаја за узгој товних грла
Увјерење о редовној здравствено-ветеринарској заштити током узгоја Ветеринарска станица Овјерена копија Само у случају подстицаја за узгој товних јунади, узгој оваца и за набавку јуница
Изјава о броју пчелињих друштава Подносилац захтјева (изјава се овјерава у Одјељењу за општу управу) Оригинал Само у случају подстицаја за производњу пчеларских производа
Фискални рачуни набављених садница и репроматеријала Подносилац захтјева Овјерена копија Само у случају подстицаја за производњу малина
Изјава пољопривредног произвођача о броју грла оваца на свом имању Подносилац захтјева Оригинал Само у случају подстицаја за узгој оваца
Пасоши грла Подносилац захтјева Копија Само у случају подстицаја за набавку јуница
Фискални рачун Подносилац захтјева Копија Само у случају подстицаја за додјелу подстицаја за набавку јуница
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 радних дана, након затварања јавног огласа (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац