ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Раде Малишевић , самостални стручни сарадник за пољопривреду
Телефон: 056/490-087
E-мејл: radem@opstinavlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање висине накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пољопривредном земљишту , члан 34. (Службени гласник РС број: 93/06, 87/07, 14/10, 05/12); Закон о општем управном поступку , члан 208. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за претварње пољоприврдног зељишта у грађевинско Накнада се утврђује у висини катастарског прихода за то земљиште за текућу годину, увећано за: а) 500 пута за I катастарску класу, б) 400 пута за II катастарску класу, в) 300 пута за III катастарску класу, г) 200 пута за IV катастарску класу, д) 100 пута за V, VI, VII, и VIII катастарску класу. Накнада за привремену промјену намјене пољопривредног земљишта утврђује се у износу од 50% од висине накнаде за трајну промјену намјене. 562-099-000-005-5687
Такса за увјерење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Назив предузећа
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подносим захтјев да ми се изврши обрачун о висини накнаде за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште за изградњу:
Катастарска честица број
Уписана у ПЛ број
У површини од
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
УТ услови Правно лице овлаштено за израду просторно-планске документације Оригинал
ЗК извадак Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове/Подносилац захтјева Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о праву својине-Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивањуспоразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац