ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Слободанка Миловановић , инспектор за храну са овлаштењем здравственог инспектора
Телефон: 056/490-082
E-мејл: slobodankam@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ископавање и превоз посмртних остатака из једног мјеста у друго.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Закон о заштити становништва од заразних болести , члан 56. (Службени гласник РС број: 14/10); Закон о инспекцијама , члан 57. (Службени гласник РС број: 74/10, 109/12, 117/12, 44/16); Правилник о начину и условима под којима се врши обдукција, ексхумација и превожење умрлих лица , цијели правилник (Службени гласник РС број: 11/13);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Захтјев за издавање (означити): 1. спроводнице за пренос умрлог лица, 2. одобрења за ископавање умрлог лица
ПОДАЦИ О УМРЛОМ ЛИЦУ:
Презиме (за удате жене и дјевојачко)
Име
Да ли је умрло лице било сахрањено: 1. Да-навести мјесто сахране, 2. Не
Сродство подносиоца захтјева са умрлим лицем
Земља гдје се умрло лице преноси
Мјесто и назив гробља у које се умрло лице преноси
Датум ископавања посмртних остатака
Преношење умрлог врши се у пратњи
Превозно средство којим ће се вршити превоз (регистарски број, тип и марка)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извјештај о узроку смрти Здравствена установа Копија уз оригинал на увид, оригинал или овјерена копија
Потврда-доказ о мјесту сахране (обично пише у умрлом листу) Здравствена установа Копија уз оригинал на увид, оригинал или овјерена копија
Извод из матичне књиге умрлих Одјељење за општу управу Копија уз оригинал на увид, оригинал или овјерена копија
Писмена сагласност чланова породице Чланови породице Копија уз оригинал на увид, оригинал или овјерена копија
Доказ о мјесту сахране-потврду о гробном мјесту Комунално предузеће које газдује гробљем/црквена општина Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац