ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Божић , виши стручни сарадник за привреду и предузетништво
Телефон: 056/490-082
E-мејл: jelenab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Добијање дозволе за пригодно радно вријеме.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница , цијела одлука (Службени гласник општине Власеница број: 13/16);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подносим захтјев за доношење рјешења за пригодно радно вријеме
У трајању од___до___часова
За дане:___до___
Из следећих разлога
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење за обављње дјелатности (само код подношења првог захтјева, код сваког следећег само Изјава угоститља да за потребе другог лица организује свечаност затвореног типа и Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал (Изјава и Доказ) Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Налаз/мишљење овлаштене стручне организације за мјерење нивоа буке (само код подношења првог захтјева, код сваког следећег само Изјава угоститља да за потребе другог лица организује свечаност затвореног типа и Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен) Овлаштена стручна организација Копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац