ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Божић, виши стручни сарадник за приврду и предузетништво
Телефон: 056/490-082
E-мејл: jelenab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обављање превоза за властите потребе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о превозу у друмском саобраћају , члан. 56 (Службени гласник РС број: 111/08, 50/10, 12/13, 33/14); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за превоз за властите потребе 25 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Подносим захтјев за доношење рјешења по основу обављања (означити):
1. Самосталне дјелатности (трговачке, угоститељске, занатске и услужне),
2. Пољопривредне производње
Датум почетка обављања дјелатности
Датум подношења затјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Возачка дозвола МУП Копија
Потврда о исправности и опремљености возила за превоз за властите потребе (да испуњава техничко-експлоатационе услове) Станица за технички преглед возила Оригинал
Потврда о обезбјеђеном одржавању возила Овлаштено правно лице Оригинал
Саобраћајна дозвола МУП Копија
Рјешење о обављању предузетничке дјелатности (само код подношења захтјева за обављање самосталне дјелатности) Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Копија
Увјерење о обављању пољопривредне производње (само код подношења захтјева за обављање пољопривредне производње) Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Оригинал
Потврда изАПИФ-а (амо код подношења захтјева за обављање пољопривредне производње) АПИФ Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац