ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Боровчанин , самостални стручни сарадник за исплате и евиденцију
Телефон: 056/490-076
E-мејл: oliverab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Исплата инвалиднине иза умрлог корисника и исплата борачког додатка иза умрлог лица.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и пордица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС , члан 87. (Службени гласник РС број: 134/11);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Подносим захтјева да извршите исплату обрачунате (означити): 1. инвалиднине за мјесец___20__ године, 2. борачког додатка иза умрлог корисника
Име и презиме умрлог
Сродство са умрлим
Датум смрти умлог борца (за исплату борачког додатка иза умрлог лица)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о насљеђивању Суд Копија уз оригинал на увид
Текући / жиро рачун Подносилац захтјева Копија
Лична карта МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Захтјев се одмах шаље Министарству рада и борачко инвалидске заштите
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац