ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Боровчанин , самостални стручни сарадник за исплате и евиденцију
Телефон: 056/490-076
E-мејл: oliverab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела једнократних новчаних помоћи од Министарства рада и борачко инвалидске заштите.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и пордица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС , члан 87. (Службени гласник РС број: 134/11); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о статусу ППБ, РВИ или ЦЖР Одјељење за општу управу Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Рјешење о категоризацији Одјељење за општу управу Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ да материјалне могућности не обезбјеђују адекватно лијечење (Рјешење Центра за социјални рад, евиденциа Завода за запошљавање, доказ о личним примањима и сл.) Центар за социјални рад/Завод за запошљавање/Послодавац Оригинал
Отпусна листа из болнице (ако постоји) Здравствена установа Копија
Доказ о висини потребних средстава (рачуни, предрачуни и сл.) Подносилац захтјева Оригинал
Рјешење фонда здравственог осигурања РС у поступку за одобрење трошкова Фонд здравственог осигурања Оригинал
Медицинска документација (ако постоји) Здравствена установа Копија
Лична карта МУП На увид
Текући рачун Подносилац захтјева Копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 радних дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац