ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Оливера Боровчанин , самостални стручни сарадник за исплате и евиденцију
Телефон: 056/490-076
E-мејл: oliverab@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пренос списа категоризације, пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак, пренос списа одликованог борца, пренос списа личне инвалиднине, пренос списа породичне инвалиднине, пренос списа цивилне инвалиднине из једне општине у другу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и пордица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС , члан 87. (Службени гласник РС број: 134/11); Закон о општем управном поступку , члан 208. и 209. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Подносим захтјев за пренос (означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки додатак, 3. списа одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. списа цивилне инвалиднине, 7.
Општина у коју се врши пренос списа
Мјесто пребивалишта подносиоца захтјева (општина и улица)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о категоризацији Одјељење за општу управу Копија Само за пренос списа категоризације
Лична карта МУП На увид
Рјешење о признатом статусу Одјељење за општу управу Копија Само за пренос списа цивилне инвалиднине и за пренос списа породичне инвалиднине
Рјешење о одликовању Одјељење за општу управу Копија Само за пренос списа одликованог борца
Рјешење о утврђеном праву на борачки додатак Одјељење за општу управу Копија Само за пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац