ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стамбено збрињавање ППБ и РВИ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и пордица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС , члан 87. (Службени гласник РС број: 134/11); Уредба о стамбеном збрињавању ППБ и РВИ одбрамбено отаџбинског рата , члан 7 . (Службени гласник РС број: 43/07; 73/08, 18/11);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контак адреса
Контакт телефон
Своје стамбено питање желим ријешити додјелом неповратних (означити): 1. новчаних средстава, 2. стана
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о статусу ППБ и РВИ Одјељење за општу управу Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о стамбеној ситуацији (уговор, увјерење, потврда, рјешење) Подносилац захтјева Копија уз оригинал на увид
Рјешење о категоризацији Одјељење за општу управу Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о здравстевеном стању (ако има здравствени проблем) Здравствена установа Оригинал
Рјешење о социјалној ситуацији (ако прима помоћ од Ценгтра за социјални рад) Центар за социјални рад Оригинал
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Овјерена изјава да није наплатио ратну материјалну штету Одјељење за општу управу Оригинал
Овјерена изјаву да нема намјеру да се врати у раније мјесто становања Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 радних дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац