ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање спорног учешћа у рату.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и пордица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС , члан 87. (Службени гласник РС број: 134/11); Упутство о вођењу војних евиденција , цијело упутсво (Службени гласник РС број: 105/06); Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција , члан 15 (Службени гласник РС број: 66/12);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Молим Вас да ми преко Министарства-Одјељења за војне евиденције признате спорно учешће у рату у периоду од___ до___ године, јер сам у том периоду био прибадник ВП___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Материјални докази који доказују чињеницу учешћа у рату (војна књижица, реверс за оружје, дозвола за кретење, платна листа и сл.) Зависно од документа који се овјерава Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 радних дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац