ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање држављанства БиХ и РС прирођењем.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству БиХ , члан 9 . (Службени гласник БиХ број: 30/96); Закон о држављанству РС , члан 11. (Службени гласник РС број: 59/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ-РС 100 КМ 562-099-000-005-5687
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Надлежни општински орган по мјесту рођења Оригинал или овјерена копија
Извод из МКВ (за лице које је у браку, ако је након развода дошло до промјене презимена) Надлежни општински орган по мјесту вјенчања Оригинал или овјерена копија
Увјерење о државанству Надлежни општински орган по мјесту рођења Оригинал или овјерена копија
Увјерење о пребивалишту или боравку у БиХ-РС (најмање 3 године прије пдношења захтјева) МУП Оригинал
Увјерење о некажњавању МУП Оригинал
Изјава о одрицању држављанства Подносилац захтјева (изјава се даје у Одјељењу за општу управу) Оригинал
Увјерење о невођењу кривичног поступка Суд Оригинал
Изјава да ће поштовати Устав БиХ-РС Подносилац захтјева (изјава се даје у Одјељењу за општу управу) Оригинал
Лична карта или пасош МУП На увид
Доказ о уплаћеној такси вишем органу власти Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 радних дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац