ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање двојног држављанства.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству РС , члан 5. (Службени гласник РС број: 59/14); Уговор о двојном држављанству између БиХ и Републике Србије , цијели уговор (Службени гласник РС број: 04/03);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ-РС 100 КМ 562-099-000-005-5687
Такса за захтјев 1 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Надлежни општински орган по мјесту рођења Оригинал или овјерена копија
Доказ о пребивалишту-боравишту (три године, односно једна година ако је лице у браку са држављанином БиХ) МУП Оригинал
Извод из МКВ Надлежни општински орган по мјесту вјенчања Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству Надлежни општински орган по мјесту рођења Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству за супружника Надлежни општински орган по мјесту рођења Оригинал или овјерена копија
Увјерење да није осуђиван из казнене евиденције МУП-а по мјесту рођења МУП Оригинал
Овјерена изјава о поштовању правног поретка БиХ и РС Подносилац захтјева (изјава се даје у Одјељењу за општу управу) Оригинал
Увјерење да се не води кривични поступак Суд Оригинал
Доказ о уплаћеној такси вишем органу власти Банка или пошта Овјерена копија
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 радних дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац