ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис у МКР уз прибиљешку држављанства и накнадни упис чињенице држављанства БиХ-РС у МК.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству БиХ , члан 4. (Службени гласник БиХ број: 30/96); Закон о држављанству РС , члан 5. (Службени гласник РС број: 59/14); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за накнадни упис у МКР са прибиљешком држављанства и такса за рјешење о накнадном упису у МК 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Подносим захтјев за (означити): 1.Накнадни упис у МКР са прибиљешком држављанства, 2.Накнадни упис чињенице држављанствa БиХ-РС у МК
Правни основ по коме се тражи накнадни упис у МКР (означити): 1.По поријеклу, 2.Рођењем на територији БиХ, 3. Натурализацијом, 4. По пребивалишту у БиХ на дан 06. април 1992. године
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Надлежни општински орган по мјесту рођења Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству за родитеље Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење о пребивалишту за родитеље МУП Оригинал
Лична карта МУП На увид
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац