ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис чињенице рођења у МКР.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 5, 42, 43, 44. и 48. (Службени гласник РС број: 111/09); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Упутство о вођењу матичних књига , цијело упутство (Службени гласник РС број: 55/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о накнадном упису у МК 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса
Контакт телефон
Молим да ми се одобри накнадни упис у МКР за: Име и презиме___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о рођењу дјетета Породилиште Оригинал или овјерена копија
Крштеница Вјерска установа Оригинал
Изјава два свједока и други докази Свједоци (изјаве се дају у Одјељењу за општу управу) Оригинал
Увјерње да није извршен упис у МКР Одјељење за општу управу Оригинал
Извод из МКВ за родитеље (а ако нису у браку потребан записник од матичара) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству за родитеље Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење о пребивалишту МУП Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац