ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Павле Бунијевац , самостални стручни сарадник за војну евиденцију и грађанска стања
Телефон: 056/490-075
E-мејл: pavleb@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Накнадни упис чињенице у матичну књигу рођених, вјенчаних и умрлих.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 44. и 45. (Службени гласник РС број: 111/09); Закон о општем управном поступку , члан 190. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Упутство о вођењу матичних књига , цијело упутство (Службени гласник РС број: 55/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за накнадни упис појединих чињеница у МК 10 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контак адреса
Контакт телефон
Подносим захтјев за накнадни упис у (означити): 1.МКР, 2.МКВ, 3.МКУ и то:
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из одговарајуће матичне књиге Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Лична карта МУП На увид
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
Други докази којима странка располаже, ако је то потребно (нпр. крштеница, пасош, потврда о матричном броју и др.)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац