ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Гордана Кљештан , самостални стручни сарадник за послове архиве и овјере потписа, рукописа, преписа и фотокопија
Телефон: 056/490-070
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Овјера потписа, рукописа, преписа и фотокопија и излазак на терен ради овјере докумената.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о овјери потписа, рукописа и преписа , члан 3. (Службени гласник РС број: 116/09); Упутство о извршавању Закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа , члан 5. (Службени гласник РС број: 76/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за овјеру потписа, рукописа и преписа 1. За овјеру сваког потписа: 2 КМ; 2. За овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа од сваког полутабака оригинала: 2 КМ -до 10 комада плаћа се по једном комаду: 2 КМ, -преко 10 комада плаћа се по једном комаду: 1 КМ (ако је рукопис, односно препис чија се овјера врши на страном језику плаћа се двострука такса из ове тачке); 3. За излазак на терен ради овјере: 10 КМ; 4. За овјеру пуномоћи: 5 КМ; 5. За овјеру превода: 5 КМ; 6. За овјеру уговора о становању: 10 КМ; 7. За овјеру осталих уговора: 50 КМ, 8. За овјеру потписа на уговору о јемству: 5 КМ; 9. За овјеру уговора о купопродаји моторних возила: 10 КМ (за овјеру продужења уговора плаћа се 50% од таксе из тачака 6, 7, 8 и 9.); 10. За преписивање службених аката или докумената кад преписивања врше заинтересована лица од полутабака оригинала: 3 КМ, а кад преписивање врши орган од полутабака оригинала: 5 КМ; 11. За преводе са једног на други језик ако текст оригинала не прелази 100 ријечи: 10 КМ, а ако текст оригинала садржи више од 100 ријечи плаћа се од сваког цијелог или започетог полутабака превода: 20 КМ; 12. За овјеру пословних књига плаћа се од сваког листа: 0,50 КМ; 13. За овјеру контролних трака: 1 КМ; 14. За овјеру блок рачуна по комаду: 1 КМ; 15. За издавање потврде о животу (за иностранство): 20 КМ; 16. За издавање кућне листе за иностранство: 20 КМ. Таксеном марком
Такса за излазак на терен ради овјере 10 КМ Таксеном марком Само у случају да службеник излази на терен ради овјере.
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Број личне карте и МУП
Контакт телефон
Адреса и мјесто изласка службеног лица на терен
Овјеру потписа ван службених просторија захтјевам из разлога___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документ који је предмет овјере Зависно од документа који се овјерава Копија уз оригинал на увид
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија Само за захтјев за излазак на терен ради овјере
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Овјера се врши одмах, а у случају изласка на терен ради овјере: Истог дана, а најкасније у року од 2 радна дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац