ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Благоје Чoловић , самостални стручни сарадник за инфо-деск
Телефон: 056/490-070
E-мејл: blagojec@opstina-vlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање радне књижице и издавање друге или дупле радне књижице.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о радним односима , члан 65. став 3. (Службени гласник РС број: 25/93, 11/94, 15/96); Упутство о радним књижицама , цијело упутство (Службени гласник РС број: 22/96);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто рођења, општина и Република
Мјесто пребивалишта
Држављанство
Регистарски и серијски број личне карте, мјесто и датум издавања
Матични број грађанина
Подаци о завршеној школи
Подаци о стручном усавршавању, односно допунском образовању
Мјесто и датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Диплома о завршеном школовању Образовна установа Копија
Радна књижица Купује се у књижари Оригинал
Стара радна књижица (за издавање друге радне књижице)/Потврда да је објавио у у службеном гласнику РС да је радна књижица изгубљена Подносилац захтјева/Банка или пошта (за потврду да су уплати објаву у службеном гласнику РС) Оригинал Само у случају кад се издаје друга радна књижица
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Радна књижица се попуњава одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Радна књижица се купује у књижари