ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Деурић/Миле Радуловић , матичар
Телефон: 056/490-079
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис признања очинства у МК, промјена презимена након развода брака, поништења брака или престанка брака смрћу и упис податка о националности и вјероисповјести у МК.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Породични закон , члан 112. (Службени гласник РС број: 54/02); Упутство о вођењу матичних књига , члан 85, 86, 87. и 88. (Службени гласник РС број: 55/10); Закон о личном имену , члан 8. (Службени гласник РС број: 27/93); Закон о матичним књигама , члан 12. (Службени гласник РС број: 111/09); Упутство о вођењу матичних књига , члан 49. (Службени гласник РС 50/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Родни листови родитеља Одјељење за општу управу На увид Само за лица која нису рођена на подручју општине Власеница и само за изјаву о признању очинства
Личне карте родитеља МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Чињеница о којој се даје изјава се уписује одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено