ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Деурић/Миле Радуловић , матичар
Телефон: 056/490-079
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис чињенице смрти настале у иностранству у МКУ општине Власеница, за лица која имају држављанство БиХ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 48. (Службени гласник РС број: 111/09); Упутство о вођењу матичних књига , цијело упутство (Службени гласник РС број:55/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за упис БиХ држављана на основу извода из МК иностраних органа 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Молим да се одобри упис у МКУ чињенице смрти држављана РС настале ван територије БиХ за лице: Име и презиме___
Захтјев подносим у својству ___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКУ иностраног органа (преведен и овјерен од стране овлаштеног судског преводиоца/ако је интренационални не треба превод и овјера) Надлежни инострани орган Оригинал
Извод из МКР за умрло лице Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о држављанству за умрло лице Одјељење за општу управу Оригинал
Извод из МКВ (ако је умрло лице било у браку) Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о последњем пребивалишту у БиХ за умрло лице МУП Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши одмах.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац