ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Деурић/Миле Радуловић , матичар
Телефон: 056/490-079
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у МКР и стицање држављанства лица рођених у иностранству, који по неком основу (углавном по поријеклу) имају право на упис у МКР општине Власеница.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 48. (Службени гласник РС број: 111/09); Закон о држављанству , члан 5. (Службени гласник РС број: 59/14); Упутство о вођењу матичник књига , цијело упутство (Службени гласник РС број: 55/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за упис БиХ држављана на основу извода из МК иностраних органа 5 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Молим да се одобри упис у МКР чињенице рођења држављана РС настале ван територије БиХ за лице: Име и презиме___
Захтјев подносим у својству ___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР иностраног органа (преведен и овјерен од стране овлаштеног судског преводиоца/ако је интренационални не треба превод и овјера) Надлежни инострани орган Оригинал
Извод из МКР за оба родитеља Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о држављанству за оба родитеља Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о последњем пребивалишту у БиХ за оба родитеља, односно Увјерење о кретању уколико су родитељи мијењали пребивалиште у БиХ МУП Оригинал
Увјерење да лице није уписано у МКР из мјеста пребивалишта другог родитеља, односно из свих мјеста пребивалишта уколико су родитељи мијењали пребивалште (ако родитељи немају исто пребивалиште) Матичар из мјеста пребивалишта другог родитеља Оригинал
Увјерење да дијете није уписано у МКР по мјесту рођења другог родитеља Матичар из мјеста рођења другог родитеља Оригинал
Доказ о уплати општинске административне таксе Одјељење за општу управу Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац