ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Деурић/Миле Радуловић , матичар
Телефон: 056/490-079
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пријава намјере за закључење брака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Породични закон , члан 16. (Службени гласник РС број: 54/02);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за вјенчање 1. За обављање вјенчања у току радног времена у општини и за вјенчање страних држављана у току радног времена у општини: 50 КМ, 2. За вјенчање ван радног времена у нерадне дане у општини и за вјенчање ван просторија општине: 100 КМ Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених за младенце Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о држављанству Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о слободним брачном стању Одјељење за општу управу Оригинал
Пасош (само за стране држављане) МУП Овјерена копија
Картон о пријави боравка (само за стране држављане) МУП Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено