ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Деурић/Миле Радуловић , матичар
Телефон: 056/490-079
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у МК чињенице рођења настале ван здравствене установе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , чланови од 12. до 20. (Службени гласник РС број: 111/09); Упутство о вођењу матичних књига , чланови од 69. до 137. (Службени гласник РС број: 55/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Молим да извршите упис у МКР чињенице рођења дјетета ван здравствене установе са следећим подацима: Име и презиме___
пол___
рођен/а дана___ сати___
мјесто рођења___ општина___ држава___
Држављанство___ вјероисповјест___националност___
Захтјев подносим у својству ___
Датум подношења затјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о држављанству за оба родитеља Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење из МКВ (уколико су родитељи у браку) Одјељење за општу управу Оригинал
Извод из МКР за оба родитеља (уколико нису у браку) Одјељење за општу управу Оригинал
Записник о признању очинства (уколико родитељи нису у браку) Одјељење за општу управу Оригинал
Изјава два свједока која су присуствовала рођењу дјетета Свједоци (изјаве се овјеравају у Одјељењу за општу управу) Оригинал
Картон о вакцинацији Здравствена установа Овјерена копија
Изјава родитеља о личном имену дјетета Родитељи (изјаве се дају у Одјељењеу за општу управу) Оригинал
Лична карта пријавиоца МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши одмах
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац