ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Деурић/Миле Радуловић , матичар
Телефон: 056/490-079
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у матичну књигу умрлих и упис у матичну књигу умрлих чињенице ван здравствене установе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књима , члан 26. (Службени гласник РС број: 111/09); Упутство о вођењу матичних књига , чланови од 160. до 177. (Службени гласник РС број: 55/10);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Име једног родитеља
Врој личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Молим да ми одобрите упис у МК умрлих чињенице смрти за___дајем следеће податке:
Име и презиме
Пребивалиште умрле особе
Мјесто сахране
Захтјев подносим у својству ___
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти Здравствена установа Оригинал
Лична карта умрлог лица МУП На увид
Извод из МКР умрлог лица Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Извод из МКВ умрлог лица (ако је у браку) Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
Увјерење о држављанству Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Упис се врши одмах.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац