ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Зорица Деурић/Миле Радуловић , матичар
Телефон: 056/490-079
E-мејл:

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање извода и увјерења из матичних књига.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку , члан 159. (Службени гласник РС број: 13/02, 87/07, 50/10); Закон о матичним књигама , члан 52. (Службени гласник РС број: 111/09);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за увјерење 5 КМ (за увјерења која издају органи управе), 20 КМ (за изводе из МК који се користе пред иностраним органом), 30 КМ (за увјерења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним органима) Таксеном марком
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Број личне карте и МУП
Контакт адреса/особа
Контакт телефон
Захтјев за издавање извода из: 1. МКР, 2. УД, 3. МКВ. 4. МКУ, 5. УСБ
Презиме и име лице на које се подаци односе
Мјесто пребивалишта (лица на које се подаци односе)
рођен___године
у мјесту___општина___
од оца___и мајке___
Захтјев подносим у својству___
а извод ми је потребан ради___
Означити језик и писмо на којем желите да се документ штамба: 1. српски, 2. бишњачки, 3. хрватски/ 1. ћирилица, 2. латиница
Напомене
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта/возачка дозвола/пасош МУП На увид
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Истог дана, а најкасније у року од 3 радна дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док не наступи нека промјена (изводи), 6 мјесеци (увјерења)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац