ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет начелника
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови општинског начелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Данијела Николић, технички секретар
Телефон: 056/490-072
E-мејл: danijelan@opstinavlasenica.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пружање једнократне новчане помоћи грађанима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 59. (Службени гласник РС број: 97/16); Закон о буџетском систему РС , члан 43 . (Службени гласни РС број: 121/12, 52/14); Статут општине Власеница , члан 69. (Службени гласник општине Власеница број: 08/14, 12/14);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Број личне карте и МУП
Контак адреса
Контакт телефон
Обраћам Вам се са захтјевом да ми одобрите једнократну помоћ, јер ми је потребна ради:
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Текући рачун Подносилац захтјева Копија
Одређени документ зависно од сврхе подношења захтјева (здравствена документација, рачуни и сл.) Подносилац захтјева Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 радних дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ  –
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац